عنوان پروژه: احداث واحد تولید محصولات یکنفره غذایی
کارفرما: شرکت آریو تجارت پاک آیین
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۵,۱۲۰,۰۰۰ عدد
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۷۲,۳۴۷,۳۹۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۸,۳۹۴,۷۷۷ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)