عنوان پروژه : احداث واحد تولید و بسته بندی انواع ادویه
کارفرما : عقیل مسعودی
مکان اجرای طرح : استان تهران – شهرک صنعتی شهریار
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 53.545.396 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 17.672.671 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : خرداد ماه 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی