عنوان پروژه : احداث واحد تولید و بسته بندی قهوه و قهوه فوری
کارفرما : مسعود ملاحسینی
مکان اجرای طرح : منطقه آزاد کیش
ظرفیت تولید سالیانه : 450 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 82.508.216 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 120.722.792 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور ماه 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی