عنوان پروژه : احداث واحد تولید و بسته بندی قهوه و چای
کارفرما : شرکت مروارید طلای مکران
مکان اجرای طرح : استان سیستان و بلوچستان – منطقه آزاد چابهار
ظرفیت تولید سالیانه : 220 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 52.807.232 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 23.305.145 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : دی 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی