عنوان پروژه : احداث واحد تولید و بسته بندی مواد شوینده و بهداشتی
کارفرما : طارق مزرعه
مکان اجرای طرح : استان خوزستان – شهرستان ابوحمیظه
ظرفیت تولید سالیانه : 160 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 6.254.702 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 3.438.777 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی 

5/5 - (1 امتیاز)