عنوان پروژه : احداث واحد تولید پارچه های اسپان باند
کارفرما : مجتبی مدحتی
مکان اجرای طرح : استان کهگیلویه و بویر احمد – شهرستان یاسوج
ظرفیت تولید سالیانه : 4000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 293.466.107 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 31.933.940 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : خرداد 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی