عنوان پروژه : احداث واحد تولید پنیر پیتزا
کارفرما : شرکت سحر خیزان کوهستان شاه جهان
مکان اجرای طرح : استان خراسان رضوی – شهرستان قوچان – شهرک صنعتی شماره یک
ظرفیت تولید سالیانه : 600 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 51.090.877 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 29.339.283 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اسفند 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی