عنوان پروژه: احداث واحد تولید پودرخون، پودر گوشت و پودر استخوان
کارفرما: شرکت آریا آرک شرق
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان خوسف – بخش مرکزی – کلاته ملک
ظرفیت تولید سالیانه: ۳.۴۴۲ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲۷۵,۹۲۵,۷۵۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۶,۶۲۶,۷۸۷ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)