عنوان پروژه : احداث واحد تولید پودر میکرونیزه
کارفرما : شرکت سینا پودر پارسه
مکان اجرای طرح : استان مرکزی- شهرک صنعتی ساوه
ظرفیت تولید سالیانه : 50000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 98.955.989 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 17.998.842 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اسفند 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی