عنوان پروژه: احداث واحد تولید پوشک بچه
کارفرما: مسعود رضازاده
مکان اجرای طرح: خراسان جنوبی _ شهرستان فردوس _ شهرک صنعتی شهید پارسا
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰ عدد
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۴۰,۳۲۷,۳۹۵ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۳۰,۹۶۱,۶۱۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۲ امتیاز)