عنوان پروژه: احداث واحد تولید پی وی سی از کک
کارفرما: شرکت پی وی سی طبس
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان طبس – بخش مرکزی – اراضی منتظریه
ظرفیت تولید سالیانه: ۴۶۹.۸۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۷۱,۹۰۸,۱۵۵,۲۵۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱,۸۱۴,۱۶۱,۳۷۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)