عنوان پروژه : احداث واحد تولید کنسانتره زرشک
کارفرما : شرکت آدان نوش
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرک صنعتی بیرجند -فاز 2 غذایی
ظرفیت تولید سالیانه : 1500 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 323.588.961 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 106.853.673 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : آبان 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی