عنوان پروژه : احداث واحد تولید کنسانتره سنگ آهن مگنتیت
کارفرما : سعید اخوان
مکان اجرای طرح : استان کرمان – شهرستان سیرجان – منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 240000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 1.096.455.022 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 675.348.879 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اسفند 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی