عنوان پروژه: احداث واحد تولید کنسانتره مس
کارفرما: سامان بهفر
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۹,۲۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲۵۱,۲۴۱,۹۶۴ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱,۳۵۴,۷۹۶,۳۵۴ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)