عنوان پروژه: احداث واحد تولید کنسانتره و کاتد مس
کارفرما: زهرا حامی
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان نهبندان – دهستان میغان
ظرفیت تولید سالیانه: ۲۹۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۴۰۶,۷۰۲,۰۲۷ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۹۹,۴۲۵,۳۱۹ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی