عنوان پروژه : احداث واحد رست و بسته بندی چای و قهوه
کارفرما : شرکت مروارید طلای مکران
مکان اجرای طرح : استان سیستان و بلوچستان – منطقه آزاد چابهار
ظرفیت تولید سالیانه : 240 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 55.327.152 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 25.922.116 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : دی 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی