عنوان پروژه : احداث واحد سنگبری
کارفرما : محمدتقی عرب چم خلیفه
مکان اجرای طرح : منطقه آزاد چابهار – پیکره هفتم صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 45000 مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 43.230.938 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 13.628.289 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اسفند 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی