عنوان پروژه : احداث واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی انگور
کارفرما : پویان محمودزاده
مکان اجرای طرح : استان آذربایجان غربی – شهرستان سردشت
ظرفیت تولید سالیانه : 2000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 243.604.141 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 47.847.387 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اسفند 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی