عنوان پروژه : احداث واحد فرآوری ضایعات از نخل خرما
کارفرما : عدنان ثقیلی
مکان اجرای طرح : استان خوزستان – شهرستان آبادان
ظرفیت تولید سالیانه : 6300 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 149.853.950 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 16.761.069 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اسفند 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی