عنوان پروژه : احداث واحد فرآوری و بسته بندی آجیل و میوه خشک
کارفرما : شرکت پارس منحصر سبز
مکان اجرای طرح : استان فارس – شهرستان جهرم – شهرک صنعتی کوثر
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 44.313.011 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 35.018.119 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : آبان 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی