عنوان پروژه : احداث واحد فرآوری و بسته بندی آجیل و میوه خشک
کارفرما : شرکت پارس منحصر سبز
مکان اجرای طرح : استان فارس – شهرستان جهرم – شهرک صنعتی کوثر
ظرفیت تولید سالیانه : 600 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 43.115.272 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 19.157.205 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : بهمن 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی