عنوان پروژه: احداث واحد فرآوری و بسته بندی آجیل
کارفرما: شرکت ثمر سبز ممتاز
مکان اجرای طرح: استان فارس – شهرستان جهرم – منطقه ویژه اقتصادی جهرم
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۵۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲۰۴,۳۲۵,۱۸۹ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۴۲,۰۳۲,۳۱۷ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۴.۷/۵ - (۳ امتیاز)