عنوان پروژه : احداث واحد فرآوری و بسته بندی زعفران
کارفرما : شرکت نگین طبیعت ماهور
مکان اجرای طرح : استان یزد
ظرفیت تولید سالیانه : 200 کیلوگرم
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 18.759.774 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 2.630.793 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی