عنوان پروژه : احداث واحد فرآوری و بسته بندی عسل
کارفرما : شرکت هشت ستاره نگین آریا
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان قاین – روستای زردنبل
ظرفیت تولید سالیانه : 8300 کیلوگرم
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 8.523.225 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 3.123.104 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مرداد 1399
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی