عنوان پروژه : احداث واحد فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی
کارفرما : برکت علی دهواری
مکان اجرای طرح : استان سیستان و بلوچستان – منطقه آزاد چابهار
ظرفیت تولید سالیانه : 4500 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 147.076.315 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 39.635.871 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اسفند 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی