عنوان پروژه: احداث واحد مکانیزه تفکیک زباله شهری
کارفرما: شرکت پاکسان رعد البرز
ظرفیت تولید سالیانه: ۹,۱۴۳ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۵۱,۶۹۱,۵۲۹ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۹,۹۹۴,۵۹۵ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)