عنوان پروژه : احداث واحد پرورش ماهیان خاویاری
کارفرما : رضا دانشیار
مکان اجرای طرح : استان البرز – شهرستان اشتهارد
ظرفیت تولید سالیانه : 15.5 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 23.705.475 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 1.790.737 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : فروردین ماه 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی