عنوان پروژه : احداث واحد پرورش مرغ تخمگذار بومی
کارفرما : زهرا قائنی نژاد
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان نهبندان – روستای خوانشرف
ظرفیت پرورش : 10000 قطعه
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 14.053.970 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 2.174.106 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی