عنوان پروژه : احداث و بهره برداری از هتل 5 ستاره
کارفرما : شرکت پایدار سازان ره آورد سناباد
مکان اجرای طرح : استان خراسان رضوی – شهرستان خواف
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 412.865.963 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 13.427.679 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : خرداد 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی