عنوان پروژه : احداث و بهره برداری از واحد آب درمانی
کارفرما : شرکت آب درمانی هلال فردوس
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان فردوس – کیلومتر 20 جاده فردوس – مشهد
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 116.827.500 هزار ریال
میزان سرمایه در گردش : 4.215.475 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مرداد 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی