عنوان پروژه : احداث و بهره برداری از واحد تولید ژل آتش زا
کارفرما : فرزاد اعلمی راد
مکان اجرای طرح : جزیره کیش
ظرفیت تولید سالیانه : 250 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 5.555.873 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 2.560.267 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اسفند 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی