عنوان پروژه : احداث و بهره برداری انبار کالاهای تجاری
کارفرما : نسیمه رئیسی
مکان اجرای طرح : منطقه آزاد چابهار – پیکره هفتم صنعتی – قطعه شماره 36
ظرفیت تولید سالیانه : 1500 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 32.870.081 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 575.185 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : تیر 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی