عنوان پروژه : احداث و بهره برداری جایگاه CNG
کارفرما : علیرضا جعفری
مکان اجرای طرح : استان یزد – بلوار دهه فجر
ظرفیت سوختگیری : 3.574.080 کیلوگرم
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 29.925.927 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 464.648 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مهر 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی