عنوان پروژه : احداث و بهره برداری مجتمع تفریحی و ورزشی
کارفرما : محمود ساعدی
مکان اجرای طرح : استان مازندران – شهرستان کلاردشت
ظرفیت تولید سالیانه : 9000 لیتر
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 181.371.878 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 7.401.697 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اردیبهشت 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی