عنوان پروژه : احداث و راه اندازی میت مارکت
کارفرما : دانیال حسینی
مکان اجرای طرح : عراق – استان اردبیل
ظرفیت تولید سالیانه : 160 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 28.890.993 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 5.311.741 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی 

5/5 - (1 امتیاز)