عنوان پروژه: احداث پیست کارتینگ
کارفرما: مصطفی جمالی
مکان اجرای طرح: استان فارس – شیراز – کوهستان دراک
ظرفیت : ۴۰۰ نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۶۰,۸۶۵,۶۲۳ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲,۲۲۲,۶۸۷ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۲ امتیاز)