عنوان پروژه: احداث کارخانه پشم شویی
کارفرما: علیرضا الف پور بادخور
مکان اجرای طرح: استان خراسان رضوی – شهرستان قوچان – شهرک صنعتی قوچان
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۰۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۸۱,۰۸۸,۲۷۶ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۵۴,۵۷۷,۲۴۵ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۴.۳/۵ - (۱۰ امتیاز)