عنوان پروژه : احداث گاوداری شیری صنعتیی
کارفرما : مهدی شاهی
استان تهران – شهرستان ری – فشافویه – حسن آباد
ظرفیت پرورش : 200 راس
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 102.234.3226 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 12.456.475 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور ماه 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی