عنوان پروژه : احداث گلخانه آلوئه ورا
کارفرما : کامران سادات دربندی
مکان اجرای طرح : استان تهران – شهرستان ورامین – روستای سلمان آباد
سطح زیر کشت : 8544 متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 29.795.277 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 752.99 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : خرداد 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی