عنوان پروژه : احداث و بهره برداری از واحد گلخانه خاکی صیفیجات
کارفرما : محمدحسن نجاریان
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان طبس
سطح زیر کشت : 1000 مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 3.925.372 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 139.584 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : فروردین 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی