عنوان پروژه : احداث گلخانه هیدروپونیک تولید گل شاخه بریده
کارفرما : لیلا کابلی
مکان اجرای طرح : استان تهران – شهرستان ری – فیروزآباد
ظرفیت تولید : 36000 شاخه
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 4.832.209 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 502.601 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مرداد 1399
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی