عنوان پروژه: احداث گلخانه هیدروپونیک صیفیجات
کارفرما: مجتمع کشت و صنعت دام و طیور هزار دستان
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – شهرک صنعتی بیرجند
ظرفیت تولید سالیانه: ۲۸۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱,۰۲۶,۴۵۲,۲۴۷ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۵۱,۶۶۵,۶۷۰ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۲ امتیاز)