عنوان پروژه : استخراج ارز دیجیتال با استفاده از برق خورشیدی
کارفرما : میلاد نوری ورزنی
مکان اجرای طرح : ناحیه صنعتی مجاز
ظرفیت تولید سالیانه : 143.384 دلار
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 47.278.277 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 698.555 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اردیبهشت 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی