پروژه-بازيافت-شيشه

عنوان پروژه: بازیافت شیشه
کارفرما: سیدهادی رستگاری
مکان اجرای طرح: استان یزد – شهرستان یزد
ظرفیت تولید: ۱۵۰۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲۳۴,۸۵۲,۲۹۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: مرداد ۹۸
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

امتیاز