پروژه-بازيافت-شيشه

عنوان پروژه: بازیافت شیشه
کارفرما: سیدهادی رستگاری
مکان اجرای طرح: استان یزد – شهرستان یزد
ظرفیت تولید: 15000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: 234,852,293 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: مرداد 98
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی