پروژه بازیافت و تولید کاغذ از ضایعات کاغذ و مقوا

عنوان پروژه : بازیافت و تولید کاغذ از ضایعات کاغذ و مقوا
کارفرما : محمود مرجب
مکان اجرای طرح : استان گیلان
ظرفیت تولید سالیانه : 4000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 204,372,074 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مهر 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی