پروژه بازیافت و تولید کاغذ از ضایعات کاغذ و مقوا

عنوان پروژه : بازیافت و تولید کاغذ از ضایعات کاغذ و مقوا
کارفرما : محمود مرجب
مکان اجرای طرح : استان گیلان
ظرفیت تولید سالیانه : ۴۰۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۲۰۴,۳۷۲,۰۷۴ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مهر ۹۸
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۴.۵/۵ - (۲ امتیاز)