عنوان پروژه : بهره برداری از واحد بازیافت پت
کارفرما : مرتضی اسلامی
مکان اجرای طرح : استان تهران – منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : ۱۸۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۲۶.۴۶۹.۲۵۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : ۱۴.۰۹۵.۳۲۸ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور ۹۹
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی 

۵/۵ - (۱ امتیاز)