عنوان پروژه : بهره برداری از واحد مکانیزه تفکیک زباله شهری
کارفرما : مصطفی خوشخو
مکان اجرای طرح : استان بوشهر
ظرفیت : 73.730 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 100.435.276 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 27.192.84 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اذر 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی