عنوان پروژه : بهره برداری از واحد نیروگاه برق خورشیدی
کارفرما : محمدحسن عبدی
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان قائن – اراضی روستای عبدالرحمتی
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 5.123.300 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 70.164 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : آبان 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی