عنوان پروژه : بهره برداری از واحد پرورش بوقلمون گوشتی
کارفرما :احسان میری
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – صحرای شکراب
ظرفیت پرورش : 6000 قطعه
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 16.365.242 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 4.837.017 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : تیر 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی