عنوان پروژه : احداث و بهره برداری از گلخانه خاکی صیفیجات
کارفرما : مسعود زابلی
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان قاین – روستای ابوالخیری
ظرفیت تولید سالیانه : 12 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 1.999.245 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 38.794 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اردیبهشت 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی